ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ορέστης Κωνσταντινίδης, Λογιστής Αγρίνιο - Λογιστικές Υπηρεσίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ορέστης Κωνστανίδης, λογιστής στο Αγρίνιο, φορολογικές υπηρεσίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Ορέστη Κωνσταντινίδη, λογιστή στο Αγρίνιο - Διαχείριση Μισθοδοσίας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ορέστης Κωνσταντινίδης,λογιστής Αγρίνιο. Σύμβουλοι επιχειρήσεων, προγράμματα ΕΣΠΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ