ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε ένα φορολογικό περιβάλλον όπως το ελληνικό, οι φοροτεχνικές υπηρεσίες είναι απολύτως αναγκαίες για κάθε εταιρεία που θέλει να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα.

 

Η επιτυχία των φοροτεχνικών υπηρεσιών συνίσταται στο σωστό φορολογικό σχεδιασμό, που περιλαμβάνει:

την επιλογή του νομικού σχήματος της εταιρείας που θα ιδρυθεί

τη φορολογική προστασία των μετόχων ή εταίρων της

διαχείριση και διεκπεραίωση  φορολογικών υποχρεώσεων που αφορούν άμεσους ή έμμεσους φόρους για αποφυγή προστίμων ή άλλων σοβαρότερων  συνεπειών

αντιμετώπιση των προσωπικών φορολογικών υποχρεώσεων των μετόχων / εταίρων

Η εμπειρία και οι γνώσεις των στελεχών του γραφείου οι οποίοι έχουν άδεια Φοροτεχνικού Α’ και Β’ Κατηγορίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, βοηθούν στον άριστο φορολογικό σχεδιασμό της κάθε εταιρίας αλλά και επιπλέον στην:

παροχή προτάσεων συμβουλευτικού χαρακτήρα σε γενικότερα και ειδικότερα φορολογικά θέματα

επίλυση σοβαρών φορολογικών προβλημάτων

διαμόρφωση αμυντικού φορολογικού σχεδιασμού