Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας εστιάζεται στο τρίπτυχο Γνώση – Εχεμύθεια – Υπευθυνότητα, στοιχεία απαραίτητα για την παροχή αξιόπιστων, ορθών και απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας υπηρεσιών.

 

Σκοπός μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών σε φοροτεχνικά, λογιστικά και οικονομικά θέματα και επιπλέον σε θέματα συναφή με το αντικείμενο των εργασιών του κάθε πελάτη .

 

Οι θεμελιώδεις αρχές του γραφείου είναι η άριστη γνώση , η εμπειρία , η συνεχής ενημέρωση και εκμάθηση των συνεργατών του σε όλα τα σχετικά επίπεδα του αντικειμένου τους, η υπευθυνότητα, η εντιμότητα και η αμέριστη βοήθεια στον πελάτη.

 

Προσπάθεια και άμεσος στόχος όλων των συνεργατών είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά γιατί κάθε πελάτης έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στο λογιστικό γραφείο μας.

 

Οι αμοιβές του γραφείου εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα και τον κύκλο εργασιών της κάθε επιχείρησης που αναλαμβάνει ή από την εκάστοτε μεμονωμένη υπόθεση που καλείται να αντιμετωπίσει.
Επιτυχία μας είναι η δημιουργία μακροχρόνιων και σε στέρεα βάση συνεργασιών.

 

Ικανοποίηση και ευχαρίστηση για όλους τους συνεργάτες του γραφείου αποτελεί η δική τους συμβολή στην ανάπτυξη και την κερδοφορία του κάθε πελάτη που αναλαμβάνουν.

Ορέστης Κωνσταντινίδης,λογιστής Αγρίνιο. Σύμβουλοι επιχειρήσεων, προγράμματα ΕΣΠΑ

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα!

 

Το τρίπτυχο Γνώση – Εχεμύθεια – Υπευθυνότητα αποτελεί τον κορμό της φιλοσοφίας μας και συστατικό στοιχείο της ομάδας μας.

Η διαρκής επιδίωξή μας για τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας των πελατών μας φέρει ως πυξίδα τις αξίες αυτές.

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα εδράζεται στη διαρκή αναζήτηση και εφαρμογή της Γνώσης, στην τήρηση Εχεμύθειας και Υπευθυνότητας στο έργο που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Έγνοια μας η δική σας προστασία και ανάπτυξη!

null

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

null

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

null

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

null

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ